ارزیابی توان گیاه پالایی گونه‌های درختی چنار، نارون و زبان گنجشک در خاکهای آلوده به سرب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی