مقایسه مناطق چهارگانه جنگل‌های شمال از نظر تولید و عرضه فرآورده‌های چوبی طی دوره 11 ساله (1388-1378)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی