بررسی تأثیر ذرات نانورسبر ویژگیهای آتشگیری نانوکامپوزیت چوب پلاستیک حاصل از آرد چوب- پلی پروپیلن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی