تجزیه وزن سنجی حرارتی چندسازه ساخته شده از پرکننده لیگنوسلولزی و پلی پروپیلن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی