بررسی اثرات نوع ماده لیگنوسلولزی بر خواص چند سازه های هیبرید الیاف کنف- آرد چوب/ پلی پروپیلن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی